Modelovereenkomsten in plaats van VAR
 
Vanaf 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoorderling Arbeidsrelatie (DBA) van toepassing en de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen. Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is er een overgangsjaar.
Als een zzp'er (opdrachtnemer) voor een opdrachtgever gaat werken, moeten de zzp'er en zijn opdrachtgever bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. In veel gevallen is het duidelijk dat hievan geen sprake is. In twijfelgevallen kunnen zzp'ers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst gebruiken, maar dat is niet verplicht. De Belastingdienst heeft op hun site diverse modelovereenkomsten staan.
 
Belastingdienst gaat bellen bij bezwaar
 
De Belastingdienst wil bezwaarschriften van belastingplichtigen sneller gaan verwerken. In alle belastingsregio's worden de komende tijd speciale teams ingericht die de bezwaren snellen kunnen afwikkelen. Ook wordt er vaker dan voorheen telefonisch contact gezocht met de indiener van het bezwaar. Onduidelijkheden komen zo eerder aan het licht en wederzijdse vragen kunnen sneller worden beantwoord.
 
Log in