Vereniging van Eigenaren en de financiële administratie
 
MGV Administraties verzorgt de financiële administraties van Verenigingen van Eigenaren. Als bestuurslid of bewoner van een VvE  kost het u veel tijd. De meeste werkzaamheden voor een VvE liggen op administratief gebied. Dit kunnen wij voor u uit handen nemen.
 
Dagelijkse financiële werkzaamheden
 
- Het bijhouden van de periodieke bijdragen van de leden
- Correspondentie voeren bij wanbetaling van leden
- Het betalen van de inkomende rekeningen
- Verwerken banken en kas
 
Jaarlijkse verantwoording
 
Jaarlijks ontvangen de leden van de VvE een jaarrekening met onderstaande onderdelen:
- Balans en exploitatierekening
- Toelichting op de balans en exploitatierekening
- Jaaropgave van de verenigingsreserve
 
Ondersteuning bestuur
 
Naast bovengenoemde werkzaamheden kunnen wij u ook secretariele ondersteunen bieden, zoals notuleer werkzaamheden tijdens een algemene ledenvergadering.
Log in